SKICKA OSS FEEDBACK

Förnamn
Efternamn

E-postadress

Ditt meddelande

Hur mycket är tre plus two?

OM SUVI

Nätordboken Suvi publicerades 2003. Innehållet bestod av text- och videomaterialet i ordboken i finskt teckenspråk från 1998. År 2004 publicerades i Suvi också materialet från ordbokens tilläggsdel från 2002. År 2013 publicerades Suvi på en ny plattform. Användargränssnittet blev kompaktare och nya ordboksartiklar kan utformas i två språkriktningar (nu även från finska till finskt teckenspråk). Sökningsmöjligheterna utökades med bl.a. ordsökning ur exempelmeningarna och temasökning. I samband med denna nyutgivning av Suvi publicerades som nytt material tecken rörande sagofigurer, ortnamn i Finland och människans reproduktion.

År 2015 publiceras den nya ordboksdelen som innehåller finlandssvenskt teckenspråk. Det finlandssvenska teckenspråksmaterialet i Suvi består av video- och textmaterialet från ordbokspublikationen Se vårt språk! Näe kielemme! (2002). Suvis finlandssvenska del innehåller 70 ordboksartiklar med både svenska och finska motsvarigheter till söktecknen. Artiklarna innehåller också kommentarer om bland annat tecknens användning, och teckenspråkiga exempelmeningar översatta till svenska och finska.

Det finlandssvenska teckenspråket är ett hotat språk som används av en mycket liten språkgrupp. Språket har en stor intern variation – finlandssvenska teckenspråkiga tecknar på olika sätt, beroende på ålder, skolbakgrund, boningsort och vilka teckenspråk och talade/skrivna språk man har kontakt med i vardagen. Materialet i Suvi baserar sig på videointervjuer med finlandssvenska teckenspråkiga som spelades in under ett finlandssvenskt teckenspråksprojekt inom Finlands Dövas Förbund mellan åren 1998-2002. Tecken ur intervjumaterialet analyserades och omformades till ordboksartiklar i en arbetsgrupp bestående av finlandssvenska döva. Både de intervjuade personerna och arbetsgruppens medlemmar hade gått i dövskolan i Borgå.

REFERENS

Se vårt språk! Näe kielemme! (2002). Karin Hoyer & Karin Kronlund-Saarikoski (red.). Finlands Dövas Förbund rf & Forskningscentralen för de inhemska språken.

LÄNKAR

SignWiki – wikiordbok i finlandssvenskt teckenspråk - finssl.signwiki.org/index.php/Huvudsida
Finlands Dövas Förbund rf - www.kl-deaf.fi/sv-FI/
Finlandssvenska teckenspråkiga rf - www.dova.fi