VAD ÄR SUVI?

Suvi är en nätordbok i de finländska teckenspråken – finskt teckenspråk och finlandssvenskt teckenspråk. Nätordboken Suvi publicerades 2003 och innehöll då endast finskt teckenspråk. Nu 2015 lanseras den nya ordboksdelen som innehåller finlandssvenskt teckenspråk.

FINLANDSSVENSKT TECKENSPRÅK I SUVI

Det finlandssvenska teckenspråksmaterialet i Suvi består av video- och textmaterialet från ordbokspublikationen Se vårt språk! Näe kielemme! (2002). Suvis finlandssvenska del innehåller 70 ordboksartiklar med både svenska och finska motsvarigheter till söktecknen. Artiklarna innehåller också kommentarer om bland annat tecknens användning, och teckenspråkiga exempelmeningar översatta till svenska och finska.

FÖRKORTNINGAR

Vi använder följande förkortningar på svenska för språken i Suvi: fisv. tsp. = finlandssvenskt teckenspråk, sv. = svenska, fi. = finska.

VI SOM GJORDE SUVI

Finlands Dövas Förbund Gruppo Software Oy RAY tukee - RAY stöder